Skop Projek/Tugasan

Fakulti Sains Komputer :-

KATEGORIPENERANGAN
Sistem maklumat# Merancang sistem baru atau mempertingkatkan sistem sedia ada·         
# Sistem mestilah terdiri daripada beberapa fungsi asas seperti kemasukan data, kemaskini maklumat, penjanaan laporan, dan sebagainya.
Aplikasi multimedia# Interaktif·         
# Menggunakan sekurang-kurangnya TIGA elemen multimedia·         
# Contoh : – Aplikasi permainan
Courseware / e-learning
– Pembentangan business  
– Kiosk / e-book
–  Aplikasi realiti maya
–  Aplikasi rangkaian multimedia
Web# Membangunkan sebarang aplikasi berasaskan web yang melibatkan penggunaan server-side scripting, pangkalan data dan halaman HTML.·         
# Ineraktif dan terdiri daripada beberapa fungsi asas seperti kemasukan data, kemaskini maklumat, penjanaan laporan dan sebagainya.·         
# Web statik tidak diterima.
Pembangunan rangkaian komputer# Pemasangan, pengujian dan dokumentasi rangkaian. (sekurang-kurangnya untuk sebuah bilik)
Keselamatan sistem  dan rangkaian# Fokus kepada keselamatan computer seperti perancangan, analisis, merekabentuk, implementasi, polisi, audit dan lain-lain.
Lain-lain projek yang releven# Dengan persetujuan Pensyarah Penyelia

Fakulti Ekonomi & Pengurusan  :-

KATEGORIPENERANGAN
Marketing, package, ticketingKerja-kerja yang berkaitan dengan pengurusan pelancongan
AdministrationKerja-kerja sistem pengurusan pejabat, etika kerja pejabat
FinanceAplikasi, menggunapakai sistem kewangan
MarketingKerja-kerja pengoperasian dan pengurusan pejabat
AccoountingKerja-kerja yang berkaitan dengan perakaunan, percukaian, insurans
HospitalityKerja-kerja berkaitan F&B, dapur, front-office dan housekeeping

 Fakulti Sains Sosial :-

KATEGORIPENERANGAN
Kaunseling Mesti melakukan sesi kaunseling secara individu dan kelompok.