Senarai Penyelia & Pelajar

Senarai Pelajar dan Penyelia UCBestari:

Diploma

Semester Pertama 2020/2021 (DCA, DPL, DHM)  (1 Okt 2020 – 6 Februari 2021) 

Semester Pertama 2020/2021 (DEC – Taska) : 1 Nov 2020 – 9 Jan 2021

Semester Kedua 2020/201 (DEC-Taska) : 10 Jan – 27 Feb 2021

Semester Kedua 2020/2021 (DEC-Tadika Batch 2&3

Semester Kedua 2020/2021 (DCA, DPL, DHM)

Semester Pertama 2021/2022 (DEC – Taska) : Jerteh (15 Ogos – 25 September 2021)

                                                                           Setiu (19 September – 28 Oktober 2021)

Semester Pertama 2021/2022 (DEC – Tadika) : 14 November – 23 Disember 2021

Semester Kedua 2021/2022 (DEC – Taska) : 5 Disember 2021 – 15 Januari 2022

Semester Kedua 2021/2022 (DCA, DHM, DPL) : 5 Disember 2022 – 9 April 2022

Semester Kedua 2021/2022 (DCS) : 5 Disember 2021 – 25 Februari 2022

Semester Kedua 2021/2022 (DEC – Tabika KEMAS) : 6 Februari – 19 Mac 2022

Semester Pertama 2022/2023 (DEC – Taska Permata) : 5 Jun – 21 Julai 2022

Semester Pertama 2022/2023 (DCA) : 5 Jun – 13 Oktober 2023

Semester Pertama 2022/2023 (DFM) : 5 Jun – 18 November 2022

Semester Pertama 2022/2023 (DEC – Prasekolah KPM) : 7 Ogos – 15 September 2022

Semester Kedua 2022/2023 :

Semester Pertama 2023/2024 :

SEMESTER KEDUA 2023/2024 :

 


Ijazah Sarjana Muda

(Jan 2020 – Jun 2020) :-
BIT  BOC    BBA/BIF (Okt 2020 – Mac 2021)

Semester Kedua 2020/2021 ( Mac – Ogos 2021) :-

BIT      BSY/BUD       BBA/BEC/BIF 

Semester Pertama 2021/2022 ( September 2021 – Februari 2022) :-

BIT/BCS      BSY/BUD       BBA/BEC/BIF  BOC

Semester Kedua 2021/2022 (Mac – Ogos 2022) :

BSY/BDM/BSM BBA/BEC/BIF BOC

Semester Pertama 2022/2023 (September 2022 – Februari 2023)

Semester Kedua 2022/2023 (Mac – September 2023) :

Semester Pertama 2023/2024 (September 2023 – Februari 2024) :

SEMESTER KEDUA 2023/2024 (Mac 2024 – Ogos 2024)

BIT

BOC

BUD/BSM