Garis Panduan Latihan Industri

Unit Praktikum & Jaringan Industri menyediakan panduan bagi pelajar University College Bestari untuk menjalani latihan Industri. pelajar boleh merujuk kepada panduan dibawah untuk melengkapkan subjek latihan industri.

  • Isi Kandungan Laporan LI

                     – Ijazah Sarjana Muda (FDT)
                     – Ijazah Sarjana Muda (FEP)
                     – Hospitaliti (DCA, DHM dan DPL)
                     – Perakaunan (DIA)