Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak

Panduan Kajian Kes – Tadika
Panduan Praktikum

Borang LI – A(Taska) – Penyelia UCB
Borang LI – B(Taska) – Penyelia Taska
Borang LI – C(Tadika) – Penyelia UCB
Borang LI – D(Tadika) – Penyelia Tadika
Borang LI – E1 (Taska) – Penilaian Akhir  TaskaBorang LI – E2 (Tadika) – Penilaian Akhir Tadika

Borang LI – F – Markah Akhir Pelajar Borang LI-Bimbingan – Perlaksanaan Pengajaran
Borang LI – Jurnal – Jurnal Taska, Jurnal Tadika dan Catatan Pemerhatian & Penilaian Kanak-Kanak Tadika